rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Minął 26 rok pracy charytatywnej Rotary Club Wolsztyn.

Jak ten czas leci, jeszcze tak niedawno pisałem o przejęciu służby prezydenckiej w naszym klubie przez Zygmunta Gucze, a już 29 czerwca br. ciężar obowiązków z tym związanych przekazywał On na barki Tadeusza Karwatki ( bliżej znanego jako Dzinek ).

W bardzo uroczystych okolicznościach w obecności prawie wszystkich członków klubu i zaproszonych gości ( niemal wszyscy zaszczepieni ) łańcuch – symbol obowiązków prezydenckich – Zygmunt zawiesił na ramionach Tadeusza.

Kończąc swoją bardzo trudną, z oczywistych względów, kadencję, Zygmunt złożył sprawozdanie z pracy klubu w mijającym roku rotariańskim, wymieniając tylko ważniejsze przedsięwzięcia tj. zakup laptopów dla potrzebujących dzieci, zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozowania i leczenia powikłań pokowidowych, przekazanie SP ZOZ w Wolsztynie aparatu do dezynfekcji pomieszczeń i specjalistycznej wagi ufundowanej przez Jerzego, naszego członka. 

 W ramach pomocy dzieciom na Ukrainie ufundowaliśmy też sprzęt rehabilitacyjny. W związku z tym, że jest to impreza  terenowa przeprowadziliśmy nasz tradycyjny rajd samochodowy z zachowaniem warunków sanitarnych.

Prezydencie  Zygmuncie za ogrom Twojej pracy i zaangażowania w tym trudnym czasie przyjmij od nas wszystkich wyrazy szacunku, uznania, podziękowania i co tu dużo gadać byłeś odpowiednim przewodnikiem na te trudne czasy.  DZIĘKUJEMY.

Prezydent kadencji 2021/2022 Tadeusz Karwatka przejmując przewodnictwo  naszego klubu, nakreślił plan pracy na swoją kadencję i obiektywnie muszę przyznać, że plan ten jest bardzo ambitny, ale do zrealizowania. Drogi Dzinku!! wszystkiego co najlepsze i wytrwałości w realizacji wyznaczonych  celów, ale Ty to wiesz, bo już po raz drugu przewodzić będziesz Rotary Club Wolsztyn.

Pandemia pokrzyżowała nam wszystkim różne plany, ale nadszedł wreszcie stosowny moment, aby godnie i w należytej oprawie wręczyć wielce zaszczytne wyróżnienia „Paul Harris Fellows” naszym koleżankom Beacie, Ewie i Sylwii oraz kolegom Jerzemu, Januszowi, Krzysztofowi i Rafałowi. O czekających na wyróżnionych odznaczeniach wiedzieli w klubie nieliczni dochowując tajemnicy, dlatego zaskoczenie  koleżanek i kolegów było całkowite i z wyraźnym wzruszeniem odbierali przepiękne odznaki PHF. Ryszard Strąk uhonorowany został medalem „90 lat Rotary w Polsce 1931-2021”. Gratulujemy koleżankom i kolegom licząc na dalszą Waszą aktywność w pracach klubu – wszystkiego dobrego.

K.P.