rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Rotary Club Wolsztyn w swojej historii zrealizował wiele większych i mniejszych programów charytatywnych o których można przeczytać na poniższych stronach.

Większość z tych realizacji pomyślana była czy też jest na „dziś na jutro lub najwyżej na kilka lat”. Najwyższy czas pomyśleć o przyszłości w wymiarze  kilkunastu, a nawet dziesiątków lat w szczególności mając na uwadze dobro i przyszłość naszych dzieci i wnuków.

Na Konferencji Dystryktu 2231, Małgorzata Szymczyk  z RC Katowice przedstawiła projekt „ROTARY for PLANET”, a polegający na założeniu, że każdy rotarianin, każdy klub weźmie udział w sadzeniu drzew dla wspólnego dobra. Rotary Club Wolsztyn postanowił przyłączyć się do tego programu i szybko nadarzyła się ku temu okazja.

Samorząd naszego miasta we współpracy z leśnikami już trzeci rok z rzędu realizuje program „JEDNO DZIECKO - JEDNO DRZEWO” pod hasłem „WOLSZTYN  WIELE ZYSKA NA OCHRONIE ŚRODOWISKA”. Znakomity program tak prosty w swojej wymowie, że aż genialny.

Rotary Club Wolsztyn  przyłącza się do  działań ekologicznych na rzecz naszej społeczności i po raz pierwszy w tym roku sponsorowaliśmy zakup  15 szt. miododajnych klonów, które 29.10. br. zostały posadzone przy ul. Komorowskiej. CZŁONEK HONOROWY RC WOLSZTYN DIETER AMBROSIUS z małżonką EWĄ  z własnych prywatnych środków zakupili 7 z tych 15 dorodnych drzew. DIETER, EWO serdecznie dziękujemy za wsparcie, a w zamian imiona siedmiorga noworodków  będą widniały przy Waszych drzewkach.

Prezydent RC Wolsztyn Tadeusz Karwatka zabierając głos, przed uroczystym sadzeniu w sumie 75 drzew zadeklarował udział RC Wolsztyn  w tym szczytnym programie w następnych latach.

K.P.