rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

 Prezydent               Tadeusz Karwatka

 Wiceprezydent        Janusz Lisiecki

 Prezydent Elekt       Lech Lisiewicz

 Skarbnik                  Janusz Pawliczak

 Sekretarz                 Leszek Jaczeń

 Członek zarządu      Maria Rybarczyk

 Członek zarządu      Andrzej Pawliczak

 

 

  Komitety klubowe

Komitet Rotary Foundation                        Przewodniczący Janusz Lisiecki

- Komitet stypendialny                                  Przewodniczący Leszek Jaczeń

- Komitet zagraniczny                                   Przewodniczący Roman Bauta

- Komitet Public Relations                            Przewodniczący Krzysztof Piotrowski

- Mistrz Ceremonii                                        Tadeusz Karwatka

- Cico                                                             Janusz Lisiecki

 

 

Dane do Faktury:

Rotary Club Wolsztyn

ul. R.Kocha 44, 64-200 Wolsztyn

NIP 923-13-82-868

KRS 0000067234

konto:  56 2030 0045 1110 0000 0051 7950

 

Przelewy zewnętrzne:

IBAN:              PL56203000451110000000517950
Kod SWIFT  / Kod BIC / :   PPABPLPKXXX