rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

 Prezydent                Rafał Becela

 Wiceprezydent        Tadeusz Gracz

 Prezydent Elekt       Sylwia Kobus-Warząchowska

 Skarbnik                  Janusz Pawliczak

 Sekretarz                 Leszek Jaczeń

 Członek zarządu      Mirosław Popenda

 

 

  Komitety klubowe

Komitet Rotary Foundation                        Przewodniczący Janusz Lisiecki

- Komitet stypendialny                                  Przewodniczący Leszek Jaczeń

- Komitet zagraniczny                                   Przewodniczący Roman Bauta

- Komitet Public Relations                            Przewodniczący Krzysztof Piotrowski

- Mistrz Ceremonii                                        Tadeusz Karwatka

- Cico                                                             Janusz Lisiecki

 

 

Dane do Faktury:

Rotary Club Wolsztyn

ul. R.Kocha 44, 64-200 Wolsztyn

NIP 923-13-82-868

KRS 0000067234

konto:  56 2030 0045 1110 0000 0051 7950

 

Przelewy zewnętrzne:

IBAN:              PL56203000451110000000517950
Kod SWIFT  / Kod BIC / :   PPABPLPKXXX