rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Przed 17 laty zainicjowano w Wolsztynie powstanie Klubu Rotary. Zgodnie z założeniami tej organizacji o światowym zasiegu (istnieje w 170 krajach zrzesza w 32 000 klubów ponad 1,2 mln Rotarian ) jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć. Dotychczasowa działalność RC Wolsztyn skierowana była do szerokiej grupy mieszkańców naszego regionu. Wspomnijmy inicjatywy wzbogacające miejscowy szpital w sprzęt medyczny (babygard, kolonoskop, elektrokoagulator), wolsztyńską Straż Pożarną w sprzęt do ratownictwa, liczne koncerty i inne coroczne imprezy o charakterze charytatywnym.
Światowe Rotary kieruje się również ku konkretnej osobie poprzez bardzo rozbudowany system stypendialny. Zwraca się on tym samym ku pojedyńczemu człowiekowi, najistotniejszej gdyż podmiotowej - w każdej strukturze społecznej-jednostce. Tą drogą chce podążać od bieżącego roku i klub wolsztyński.

Od września 2008 przez dziesięć miesięcy nauki, RC Wolsztyn będzie wypłacał dwojgu uczniom liceum ogólnokształcącego, stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie. W ścisłej współpracy z pedagogami L.O., przy zachowaniu wymagań opracowanego wnikliwie regulaminu, wyłoniono dwoje laureatów. Są to uczniowie klasy IIIb L.O. Barbara Baran i Bartosz Orwat. Zainteresowania ich są różne. Barbara jest humanistką, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki, pasją Bartosza jest chemia. Niech te stypendia choć trochę dopomogą im w rozwoju ich talentów. Tradycyjnie każdy rok rotariański ma swoje motto. Aktualne przesłanie „Make dreams real" wpisuje się doskonale w ideę przyznawanych stypendiów. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy „urzeczywistnienia marzeń", zarówno tych naukowych jak i tych poza naukowych.

Prezydent RC Wolsztyn

Janusz Lisiecki.