rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

3 czerwca odwiedziła nasz Klub Siostra Gracjana z Misji Katolickiej w Ayos w Kamerunie. Siostra Gracjana wraz z jeszcze dwoma zakonnicami ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej prowadzi w dalekiej Afryce ośrodek misyjny w którym działa między innymi szkoła podstawowa dla blisko 700 dzieci, szkoła zawodowa dla dziewcząt i pracownia haftu dla kobiet.
Siostry wykonują tam niesamowitą pracę, dzięki której dzieci mogą zdobyć wykształcenie i mieć szansę na lepszą przyszłość. Największym problemem jest brak wody pitnej. Najbliższa jest w odległości 40 km.
RC Wolsztyn podjął decyzję o realizacji projektu polegającego na wybudowaniu na terenie misji studni głębinowej.
Koszt projektu to ok. 19.000 EURO. Współpraca z Siostrami odbywa się doskonale. Wykonano właśnie badania hydrogeologiczne, które wskazały miejsca wiercenia studni.
Siostra Gracjana przekazała nam mnóstwo ciekawych informacji dotyczących pracy na misji.

Spotkanie z Siostrą byłą wielkim wydarzeniem w naszym klubie.