rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Ważnym wydarzeniem była zmiana nazwy zaprzyjaźnionego z nami RC Konigs Wusterhausen-Zossen na Rotary Club Berlin Brandenburg Airport.

Prezydent RC Wolsztyn Lech Hamrol wręcza Thomasowi Tarnokowi nowe koło rotariańskie w obecności Gubernatora D-1940 Karla Ziegera.