rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

W dniu 25.03.2008 w ramach wymiany partnerskiej z klubem Rotary Club König Wusterhausen - Zossen gościliśmy członka tego klubu Güntera Knopfa, który zaprezentował nam ciekawy wykład na temat swojego zawodu i wiążące się z tym najnowsze rozwiązania dotyczące zabezpieczeń ppożarowych oraz metod gaszenia pożarów.
W najbliższym czasie członkowie naszego klubu przedstawią podobne wykłady dla kolegów w Berlinie.