rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

W 2006r. kol. Leszek Jaczeń zaproponował, aby Rotary Club w Wolsztynie wsparł finansowo uczącą się młodzież, przedkładając jednocześnie projekt regulaminu, który przewidywał procedurę wyboru kandydatów na naszych stypendystów. W wyniku podjętych przez Walne Zgromadzenie RC Wolsztyn uchwał powołano Radę Stypendialną, która w lipcu 2007r. wybrała pierwszych stypendystów i tak rok w rok kolejni wybrani ( 2-3) uczniowie otrzymują przez 10 miesięcy po 300zł. Za kilka dni dokonamy po raz 10 wyboru kolejnych naszych stypendystów. Do dnia dzisiejszego z tej formy pomocy skorzystało 14 dziewcząt i 9 chłopców ( 19 stypendystów plus dodatkowo 4 specjalne nagrody po 1500zł ), a wypłacona kwota wyniosła 63 000zł. Stypendia te wypłacane są ze środków własnych klubu, zaś nagrody, po 1500zł, pozyskujemy od sponsorów, którym należą się w tym miejscu wielkie podziękowania.  Program ten daje nam wiele satysfakcji, albowiem wiemy z relacji naszych beneficjentów, że otrzymane stypendia pomagają im zdobyć dodatkową wiedzę np. nauka j. obcego czy też zakupienie profesjonalnych pomocy do nauki np. komputerów itp.