rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Dnia 26.02.2008 tradycyjnie już uroczyście obchodziliśmy w naszym klubie Dzień Rotary. Jest to wspaniała okazja do spotkania się wraz z osobami towarzyszącymi. Pierwszą część wieczoru wypełnił nam prezydent Lech Hamrol krótkim, ale ciekawym sprawozdaniem z działalności zarządu i klubu ze "100 dni rządzów". Choć tak naprawdę mineło ponad 200 dni i zarząd ma już "bliżej niż dalej" do końca swej kadencji.
Wspaniałą okazją było wręczenie dla zasłużonych członków naszego klubu nagród PAUL HARRIS FELLOW AWARDS, którego laureatami zostali: Maria Rybarczyk, Bogdan Bednarczyk, Lech Lisiewicz, Andrzej Pawliczak oraz Ryszard Strąk. Mamy w klubie już 12 takich wyróżnień. Wcześniej odznaczonymi byli: Zdzisław Chmielak, Janusz Lisiecki, Tadeusz Karwatka, Witold Koberski, Krzysztof Piotrowski oraz Ryszard Kurp /starosta powiatu wolsztyńskiego/ - prawdopodobnie jedyny wyróżniony w naszym dystrykcie, nie będący członkiem Rotary Club.