rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

17.09.2017
Zbiórka: 9:00 Rynek, Wolsztyn  Opłata startowa: 60zł / załoga