rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

01 września 2016 roku na uroczystosci rozpoczęcia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie, Past Prezydent RC Wolsztyn Witold Koberski wręczył stypendia rotariańskie.

W tym roku z ósemki kandydatów przedstawionych przez Samorząd Uczniowski Liceum Rada Stypendialna RC Wolsztyn wytypowała trójkę uczniów.

Dzięki sponsorom Firmie DANA-BUD i "L.J. CHAMP" oraz INTER-AUTO mogliśmy przyznać dodatkowe trzecie stypendium.

 

Stypendystkami naszego klubu w roku szkolnym 2016/2017 zostały:

 

  1. Natalia Brychcy    absolwentka liceum, obecnie studentka na Politechnice Wrocławskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę na rzecz innych. Natalia usyskała 35 pkt. /maksymalna ilość/.
  1. Marta Serwa       absolwentka liceum obecnie studentka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,za bardzo dobre wyniki w nauce i niezwykłe uzdolnienia muzyczno-aktorskie. Marta uzyskała 25 pkt.
  1. Małgorzata Patalas absolwentka liceum obecnie studentka na Politechnice Poznańskiej za bardzo dobre wyniki w nauce. Małgosia uzyskała 23 pkt.

 

Wybrane osoby otrzymują comiesięcznie stypendium w wysokości 300 zł przez okres nauki tj. 10 miesięcy, w sumie 3000 zł każdy.

Laureatkom gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów w nauce i rozwijaniu swoich bardzo ciekawych zainteresowań. Niech nasze niewielkie wsparcie w tym odrobinę pomoże.

Przewodniczący Rady Stypendialnej

L.Jaczeń