rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Projekt humanitarny w Kamerunie – budowa studni głębinowej w Ayos.

Był to projekt, który mimo odległości udało się nam zrealizować daleko w Afryce, gdzie trzy zakonnice z Polski wykonują niesamowitą misję: prowadzą szkołę dla 680 dzieci, szkołę zawodową dla dziewcząt i pracownię haftu dla kobiet. Dzieci zdobywają tam wiedzę, która daje im szansę na lepsze życie. Kobiety zdobywają zawód, który pozwala im pracować i zarabiać na swoje utrzymanie.

W sytuacji, gdy głównym źródłem utrzymania kobiet w tym rejonie jest prostytucja i przez to szerzy się AIDS, nabiera to dodatkowego znaczenia. Największym problemem, z którym borykają się Siostry jest brak wody pitnej. Przez Ayos płynie rzeka Nuong ale woda w niej nie nadaje się do jakiegokolwiek użytku. Jest jedynie źródłem wielu niebezpiecznych chorób. Mieszkańcy Ayos używają do mycia wody deszczowej, a po pitną jeżdżą 40 kilometrów do innej Misji.

My wybudowaliśmy studnię głębinową w Ayos. Przy wsparciu Sióstr przeprowadziliśmy kalkulację kosztów - 19.000 EURO ( badania hydrogeologiczne, wiercenie, zakupienie pomp i urządzeń przesyłowych wody ). Rotary Club Wolsztyn realizował już wiele projektów, które funkcjonują do dziś i przynoszą wymierne efekty społecznościom lokalnym. Przy pomocy firm oraz ludzi dobrej woli o wsparcie tego niezwykle pożytecznego przedsięwzięcia udało się nam zrealizować i ten.