rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

5 marca 2011 odbył się w Wolsztynie XVII już Bal Charytatywny organizowany przez Rotary Club Wolsztyn. Tradycyjnie gościny użyczył nam Hotel Pałac Parkowa. Przez całą noc we wspaniałej zabawie uczestniczyło 100 osób. Oprócz Wolsztyniaków gościliśmy naszych przyjaciół z RC Berlin Brandenburg Airport, RC Szczecin i RC Karkonosze.

W tym roku dochód z balu zostanie przeznaczony na oświatę :

- na zakupienie komputerów i tablic multimedialnych dla Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie , Gimnazjum w Obrze i Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie,

- finansowanie realizowanego od 3 lat Funduszu Stypendialnego dla wyróżniających się uczniów szkół ponadpodstawowych w Wolsztynie.

Dochód z balu przerósł nasze oczekiwania ! Udało się nam zebrać ponad 21.000 zł! To wielka zasługa zarówno gości balu, którzy nie szczędzili gotówki i aktywnie uczestniczyli w licytacjach przelotu balonem, 2 obrazów i wspaniałego tortu, jak i sponsorów dzięki którym mogliśmy zorganizować loterię z rewelacyjnymi nagrodami. Wszystkim gorąco i pięknie dziękujemy. Efektem balu jest zgłoszenie kolejnego Matching Grantu #75241 „Wyposażenie szkół publicznych w Wolsztynie i Obrze w sprzęt komputerowy” który zostanie zrealizowany wspólnie z RC Hampton i Dystryktem 7780 z USA.