rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Od początku, od powstania Rotary Club Wolsztyn, w okresie Bożego Narodzenia organizowaliśmy rok w rok SPOTKANIA OPŁATKOWE, oczywiście z wyjątkiem 2020r. W tym roku, wszyscy zaszczepieni, a wielu też trzecią dawką, kontynuowaliśmy tę przepiękną tradycję. 

Przy gustownie nakrytym stole z tradycyjnymi potrawami w podniosłej atmosferze zasiedli prawie wszyscy członkowie klubu, a w tle pianista grał  nastrojowe kolędy.

Prezydent RC Wolsztyn Tadeusz Karwatka otwierając to wyjątkowe spotkanie złożył nam wszystkim, szczególne w tym świątecznym okresie życzenia „POKOJU i MIŁOŚCI, MIŁOŚCI i POKOJU” oraz  zdrowia i wszelkiej pomyślności, prosząc też o przekazanie tych życzeń naszym przyjaciołom, co niniejszym czynię.

Gościem honorowym był o. Sebastian Łuczka OMI, który w ciepłych słowach docenił działalność charytatywną rotarian i życzył nam  dalszych udanych projektów na rzecz bliźnich oraz  szczęścia w życiu osobistym.

Razem z nami świętował też nasz wieloletni przyjaciel, członek RC Berlin Brandenburg  Airport, Dieter Ambrosius z małżonką Ewą. Podniosła atmosfera spotkania była fantastyczną okazją, aby po raz wtóry uhonorować Dietera HONOROWYM CZŁONKOSTWEM RC WOLSZTYN doceniając jego wielki wkład we współpracę naszych klubów.

Na drugą część spotkania, na przysłowiową kawę, zaprosiliśmy przedstawicieli wolsztyńskich strażaków dla których zakupiliśmy 12 kompletów ubrań koszarowych ze specjalnymi rękawicami i butami wartości ponad 20 000zł. Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie serdecznie podziękował nam za wsparcie w wyposażeniu naszych strażaków bowiem zrealizowany projekt jest już kolejnym na rzecz dbających o nasze bezpieczeństwo. W  tym projekcie  uczestniczyli też nasi przyjaciele z RC Berlin Brandenburg Airport i RC Zamość. Dziękujemy.

K.P.