rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Rotary Club Wolsztyn wśród realizowanych programów prowadził i nadal prowadzi
działania edukacyjno – środowiskowe, o których już przy różnych okazjach wspominałem.
Do działań tych dołączyliśmy następne programy takie jak: pomoc
w zarybianiu ślicznego jeziora położonego blisko Wolsztyna, czy też udział
w programie ,,ROTARY for PLANET”. Bardzo chcemy pozostawić konkretne ślady
naszej działalności, dbając w miarę możliwości o przyrodę i najbliższe
środowisko.

Dotrzymując swoich wcześniejszych zobowiązań, Rotary Club Wolsztyn po raz kolejny
przyłączył się do programu „JEDNO DZIECKO- JEDNO DRZEWO”.
Samorząd naszego miasta, wspólnie z leśnikami i właśnie naszym klubem, rok rocznie
organizuje sadzenie drzew dla maluchów, które w danym roku przyszły na ten świat.
Każde z dzieci ma swoje własne drzewo, posadzone rękoma swoich rodziców. W tym roku
były to WIĄZY KOLUMNOWE w ilości 68sztuk.
Akcja ta cieszy się dużym powodzeniem i 24 listopada br., mimo kiepskiej pogody, nasi
milusińscy z rodzicami stawili się w komplecie. W ten oto sposób dbamy
o estetykę naszego miasta, o środowisko, pozostawiając jednocześnie maleńki ślad dla
przyszłych pokoleń.
K.P.