rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Cieszymy się, że działalność klubu rotary Wolsztyn dla miejscowego środowiska jest zauważana i doceniana.
Dowodem tego jest między innymi znak Rotary International pod tablicami naszego miasta. Prawdopodobnie jest to pierwsze i jedyne takie oznakowanie w naszym dystrykcie.
Władzom miasta Wolsztyn - bardzo dziękujemy.