rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

01września 2009 r. na uroczystym otwarciu roku szkolnego w L.O. w Wolsztynie, Prezydent RC Wolsztyn Krzysztof Piotrowski wręczył kolejne stypendia rotariańskie dla bardzo zdolnej młodzieży tutejszego liceum.
Pan Prezydent podkreślił, że realizując duże projekty pomocowe; wcześniej m.in. dla wolsztyńskiego szpitala, a ostatnio wybudowanie

studnii głębinowej w Kamerunie nie zapominamy o zdolnej młodzieży z naszego powiatu i po raz drugi wspieramy ją stypendiami .
W tym roku stypendia otrzymali: Monika Buda z Wojciechowa uczennica kl. IIIb, za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywne uczestniczenie w życiu szkoły, Karol Kochman z Belęcina uczeń kl.IIIb, za bardzo dobre wyniki w nauce i udział w licznych konkursach i olimpiadach. RC Wolsztyn przyznał dodatkowo jednorazową nagrodę pieniężną dla Natalii Łozińskiej z Wolsztyna za szczególne zainteresowania humanistyczno-lingwistyczne. Tegoroczni stypendyści są uczniami klas maturalnych i w przyszłym roku po zdaniu matury ubiegać się będą o indeksy wyższych uczelni.