rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Dnia 21 lipca 2009 odbyła się uroczystość przekazania insygniów władzy przez dotychczasowego Prezydenta Janusza Lisieckiego nowemu Prezydentowi Krzysztofowi Piotrowskiemu. Nowemu Prezydentowi życzymy wytrwałości w pracach na rzecz naszego klubu. Były przemówienia i podziękowania. Jednym z punktów uroczystości było przekazanie koledze Maciejowi Wojciechowskiemu za dotychczasowy wkład w działalność Rotary International nagrody Paul Harris Fellow Awards. Gratulujemy!