rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

31 marca Dieter Berkei z RC Berlin Brandenburg Airport wygłosił w naszym klubie fascynujący wykład na temat sztuki oświetlenia obiektów sakralnych. Dieter jest architektem oświetlenia, autorem projektów oświetleń w wielu kościołach w Niemczech i USA.